You are currently viewing انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)
انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)

انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)

انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)

تحلیل های مهندسی شامل ۳ روش عمده تحلیلی، عددی و تجربی می باشند. روش های تحلیلی روش هایی هستند که منجر به یافتن حل دقیق به صورت پیوسته در دامنه حل می گردند. یافتن چنین روش هایی برای تمام مسائل امکان پذیر نمی باشد. روش های تجربی نیز بخش مهمی از تحلیل های مهندسی را تشکیل داده اند اما به علت هزینه بر بودن و سختی های آزمایشگاهی، همواره امکان استفاده از آن ها وجود نخواهد داشت. لذا در این میان، روش های عددی بخش ناگزیری از تحلیل های مهندسی را تشکیل داده اند. تحلیل المان محدود نیز از جمله تحلیل های عددی می باشد بنابراین آشنایی و شناسایی روش های المان محدود بسیار مهم می باشد.  حل عددی تقریبی معادلات با مشتقات جزئی و معادلات انتگرالی موضوع اصلی این علم هست.نرم افزار آدینا بر پایه fea بنا شده است و از نرم افزارهای بسیار قدرتمند در زمینه تحلیل های سیالاتی و جامداتی میباشد.این نرم افزار در زمینه تحلیل structural در رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران بسیار کاربردی میباشد.ضمن اینکه آدینا در بحث سیالاتی و تحلیل cfd و fsi بسیار قدرتمند میباشد.از کاربردهای بسیار مرسوم آدینا حل پروژه های بیومکانیکی مخصوصا در زمینه fsi میباشد.fsi مخفف عبارت fluid solid interaction به معنای تعامل و برهمکنش سیال و جامد میباشد.بررسی اثر استنت روی جداره رگ ، تحلیل جریان داخل رگ ، تحلیل سیالاتی پمپ کمک قلبی ،تحلیل المان محدود انواع روشهای مختلف فیکساشون (کندیل مندیبل ، جمجمه ، لگن و …) و … از مثالهای انجام شده در موسسه پروژه سازان میباشد.برای سفارش انجام پروژه برای رشته های مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران و مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک با نرم افزار آدینا با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس بگیرید و یا درخواست خود را از طریق فرم سفارش پروژه ارسال نمائید.

انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)
انجام پروژه با نرم افزار آدینا (Adina)

دیدگاهتان را بنویسید