You are currently viewing انجام پروژه سابروتین نویسی UELMAT با آباکوس

انجام پروژه سابروتین نویسی UELMAT با آباکوس

انجام پروژه سابروتین نویسی UELMAT با آباکوس

جهت تعریف یک المان با دسترسی به مواد آباکوس.

سابروتین UELMAT :

  • هر بار که محاسبات المانی مورد نیاز است، برای هر المانی که از یک نوع المان عمومی تعریف شده توسط کاربر است (یعنی بوسیله یک سفتی خطی یا ماتریس جرمی که چه مستقیما چه از روی فایل داده­ها خوانده می شود، تعریف نمی­گردد) فراخوانی می‌شود.
  • (یا سابروتین­هایی که توسط سابروتین UELMAT فراخوانی شده) باید تمام محاسبات المانی را متناسب با فعالیت فعلی در تحلیل انجام دهند.
  • می تواند از طریق روندهای کاربردی MATERIAL_LIB_MECH و MATERIAL_LIB_HT به برخی از مواد Abaqus دسترسی داشته باشد.
  • برای زیرمجموعه ای از رویه های پشتیبانی شده برای سابروتین UEL در دسترس است . و برای انواع المان تنش صفحه­ای و سه بعدی در تحلیل تنش/جابجایی و برای انواع المان دو بعدی و سه بعدی در تحلیل انتقال حرارت در دسترس است.

 

برای سفارش انجام پروژه سابروتین نویسی UELMAT با آباکوس با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید