You are currently viewing انجام پروژه abaqus mimics
انجام پروژه abaqus mimics

انجام پروژه abaqus mimics

انجام پروژه abaqus mimics

نرم افزار میمیکس برای پردازش تصاویر رادیولوژی بکار میرود و تصاویر دو بعدی را با ضخامتهای مشخص به مدلهای سه بعدی دلخواه تبدیل میکند.با استفاده از این نرم افزار میتوان برای بازسازی هندسی اعضای بدن انسان بهره جست.مدلسازی و بازسازی هندسه بدن انسان شامل تمامی بافتها بجز بافت عصبی امکانپذیر میباشد که برای پرینت سه بعدی-طراجی ایمپلنت و پروتز -تحلیل المان محدود -شبیه سازی جراحی استفاده نمود.از مدلهای بازسازی شده برای تحلیل المان محدود در نرم افزار آباکوس میتوان خروجی گرفت و بسته به نوع مطالعه شرایط مرزی را روی هندسه پیاده کرد.برای سفارش انجام پروژه با نرم افزار های میمیکس و آباکوس با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس بگیرید و یا درخواست خود را به آدرس projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

انجام پروژه abaqus mimics
انجام پروژه abaqus mimics

دیدگاهتان را بنویسید