You are currently viewing بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی
بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی

بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی

بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی

عملکرد یک دندان مصنوعی مستقیماً با کیفیت زندگی بیماران بدون دندان ارتباط دارد. زیرا عدم موفقیت در نتیجه منجر به ناسازگاری عواقب از جمله مشکلات در فعالیت های دهان و دندان می شود. قالب دندان مصنوعی كامل ثابت با انتقال بارهایی از دندان مصنوعی به ایمپلنت ها كه در استخوان ها و لثه های باقیمانده ادغام شده اند ، نقش اساسی را ایفا می كنند. و از این طریق ثبات را در دندان مصنوعی ایجاد می كنند.در این پروژه تکنیک های مختلف از داده های اسکن سه بعدی محل ایمپلنت به کار گرفته شد. این تکنیک ها برای گرفتن موقعیت و کانتورهای بافت نرم استفاده شد. سپس برای طراحی قالب های سفارشی با استفاده از طراحی به کمک رایانه (CAD) و فناوری ساخت (CAM) به کمک کامپیوتر برای پشتیبانی صحیح از دندان های دندان مصنوعی در موقعیت خود مورد استفاده قرار گرفت.

با ترکیب یک طراحی بهینه در فرایند طراحی، می توان عملکرد و راندمان این قالب ها را افزایش داد. ما همچنین امکان استفاده از بهینه سازی توپولوژی برای طراحی قالب های دندانی مختص بیمار را آزمایش کردیم. اشکل های قالب های بهینه شده ممکن است با طرح های سنتی متفاوت باشد، اما احتمالاً یکپارچگی ساختاری بهتری با استفاده از مواد کمتری به دست می آید. این پروژه عددی نشان می دهد که قالب دندانپزشکی تجاری در دسترس ۱۶٪ کمتر از تنش ماکزیزمم را تجربه می کند. حتی هنگامی که توپولوژی حتی با فرمولاسیون حداقل ۵۰٪ محدودیت کسر حجمی بهینه شود. بهينه سازي توپولوژي براي طراحي قالب هاي دندانپزشکي ممكن است روش هاي باليني موجود را بهبود بخشد و رضايت بهتر بيماران بلند مدت را فراهم كند.

بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی
بهینه سازی توپولوژی قالب دندان مصنوعی

دیدگاهتان را بنویسید