You are currently viewing تحلیل اجزاء محدود و کاربردها
تحلیل اجزاء محدود و کاربردها

تحلیل اجزاء محدود و کاربردها

تحلیل اجزاء محدود و کاربردها

امروزه در طراحی سازه ای همه سازه های ساده، اکثرا با استفاده از روش اجزاء محدود تحلیل می شوند. وقتی مهندسان سازه فارغ التحصیل شده و وارد شرکت طراحی می شوند، با نرم افزارهای پیشرفته تجاری اجزاء محدودی روبرو میگردند که قابلیتها و تئوری های سازنده آن بسیار فراتر از مطالبی است که آنها در دوران تحصیل خود آموزش دیده اند. در واقع نرم افزارهای اجزاء محدودی که در حال حاضر در بازار است می تواند غیرخطی بودن ماده ای با هندسه، تماس، اندرکنش سازه با مایعات، شکلدهی فلز، شبیه سازی تصادفات و غیره را شبیه سازی نماید. همچنین نرم افزارهای موجود در بازار قابلیت های پردازش قبلی و بعدی پیشرفته ای هم دارند. در اکثر موارد این ها تنها اجزایی هستند که کاربر با آنها کار میکند و نکته مهم آموختن نحوه کار با آنهاست که معمولا فرآیند آزمون و خطایی است که با مستندسازی به کمک نرم افزار انجام می شود. اما کسب مهارت در استفاده از پردازش گره ای قبلی و بعدی هیچ ارتباطی به دقت نتایج ندارد. پردازشگر فقط وسیله ایست است برای راحت تر کردن وارد نمودن داده ها، چون روش اجزاء محدود نیازمند مقدار بسیار عظیمی از داده های ورودی است در حالیکه از سوی دیگر پردازشگر وسیله ای است برای نشان دادن کانتور نتایج که خطوط فاصله مشخصی از هم دارند. کاربر باید بتواند تشخیص دهد که هدف اصلی تحلیل چیزی است که بین دو فرآیند ورود و خروج اتفاق می افتد. برای کسب مهارت و تخصص در تحلیل اجزاء محدود، کاربر باید درک کند که در این بخش الزامی چه اتفاقی می افتد، که به آن «جعبه سیاه » هم گفته م یشود. این مهارت فقط پس از سال ها کار میدانی حاصل میگردد که شامل تکنولوژی FEA هم میگردد )معادلات دیفرانسیل، تحلیل عددی و جبر بردار(. آموزش رسمی فرآیندهای عددی و جبر ماتریسی مورد استفاده در روش اجزاء محدود، برای کاربر مفید خواهد بود مخصوصا اگر وی یکی از مهندسان طراحی باشد که از تکنیک و روش اجزاء محدود در کار خود استفاده م یکنند بدون آنکه قبلا فرآیندهای عددی مربوطه را آموخته باشند.

تحلیل اجزاء محدود و کاربردها
تحلیل اجزاء محدود و کاربردها

برای سفارش انجام پروژه های المان محدود با نرم افزار های متلب – آباکوس – انسیس – کامسول – ال اس داینا – آدینا و … با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید