تحلیل المان محدود طراحی دیسک مصنوعی

تحلیل المان محدود از طراحی دیسک مصنوعی برای سرکوب بار بیش از حد در اتصالات جبهه: یک مطالعه مقایسه ای با ProDisc

آرتروز در مرحله جراحی به عنوان عارضه اصلی پس از تعویض کامل دیسک (TDR) شناخته میشود. یکی از دلایل ورم مفاصل بعد از TDR احتمال تحرک بیش از حد دیسک های مصنوعی است. بر این اساس، دیسک مصنوعی که می تواند قدرت تحرک توپ و ‐ سوکت دیسک مصنوعی را محدود کرده و بارگیری را در اتصالات جبهه کاهش دهد.

دیسک مصنوعی پیشنهادی، که به عنوان NewPro نامگذاری شده است، بر اساس ProDisc تأیید شده توسط FDA ساخته شد، اما حاوی یک سیستم اتصال به هم پیوسته متشکل از میله ها و شیارهای اضافی برای کنترل دامنه حرکت (ROM) ستون فقرات کمری در کلیه سطوح آناتومیکی است.

در این پروژه مدل المان محدود سه بعدی L1 تا L5 برای اولین بار توسعه داده شده است. و اثرات بیومکانیکی بین ProDisc و NewPro مقایسه شد. نيروي ROM و نيروي تماسي NewPro با خم شدن ۷/۴۲٪ و ۱۴٪ در خمش و ۶/۴۵٪ و ۴/۳۴٪ در پيشرفت به ترتيب در مقايسه با مقادير ProDisc به لطف سيستم در هم بستن کاهش يافت. علاوه بر این، ROM و نیروی تماس با جنبه می تواند به صورت انتخابی با تغییر محل میله ها محدود شود. دیسک مصنوعی پیشنهادی با سیستم قفل اتصال قادر به مهار چرخش متقاطع به طور مؤثر و کاهش بار بیش از حد در اتصالات جبهه است. اگرچه آزمایش سایش و استحکام قبل از کاربردهای بالینی مورد نیاز خواهد بود.

تحلیل المان محدود طراحی دیسک مصنوعی
تحلیل المان محدود طراحی دیسک مصنوعی

دیدگاهتان را بنویسید