Read more about the article انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس
انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

مطالعه بیومکانیک راه رفتن در افراد مبتلا به آرتروز زانو، به ویژه در مورد گشتاور اداکشن زانو – متغیری که معمولاً با پیشرفت آرتروز زانو در ارتباط است، گسترده شده است. متأسفانه، این متغیر اغلب به صورت بالینی بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه مشتق شده است، یا در یک زمینه مکانیکی به چه معناست، مطالعه می­شود. (بیشتر…)

0 دیدگاه

انجام پایان نامه تاثیر تغییرات تنش غضروف زانو gait

انجام پایان نامه تاثیر تغییرات تنش غضروف زانو gait

آرتروز زانو (KOA) شایع ترین در محفظه تیبیال داخلی است. ما یک روش جدید برای بررسی تأثیر تغییرات.راه رفتن و کفی‏هایی با گوه جانبی (LWIs) بر تنش موجود در غضروف تیبیال میانی.با ترکیب مدل سازی اسکلتی عضلانی.و اسکلتی (MS) و تحلیل عنصر محدود (FE) ارائه می دهیم. (بیشتر…)

0 دیدگاه
Read more about the article نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار آباکوس
انجام پروژه آباکوس

نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار آباکوس

نمونه پروژه های انجام شده با نرم افزار آباکوس

  • انجام پروژه آباكوس در زمينه شبيه سازي تحلیل پرچ ها
  • انجام پروژه آباكوس در زمينه شبيه سازي طراحی و آنالیز شفت های کامپوزیتی
  • انجام پروژه آباكوس در زمينه شبيه سازي آنالیز توزیع ترک در پنل های بدنه هواپیما
  • انجام پروژه آباكوس در زمينه شبيه سازي شبیه سازی FSI (بر هم کنش سیال و جامد)

(بیشتر…)

0 دیدگاه