آنالیز المان محدود تنش وارد بر کف پا با آباکوس

آنالیز المان محدود تنش وارد بر کف پا با آباکوس

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کفی‏های تماسی بر توزیع تنش مجدد  کف پا با استفاده از تحلیل المان محدود سه بعدی است.در اینجا اثرات کاهش تنش و توزیع مجدد دو کفی تماسی با ترکیب مواد مختلف با مواردی از یک کفی صاف معمولی که به عنوان یک حالت پایه استفاده می شود مقایسه شد. (بیشتر…)

0 دیدگاه

تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس

تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس

گسترش سریع بازی های مختلف ورزش.نقش کفش را از محافظت ساده از پای انسان به وسایل پیشرفته‏تر مانند بهبود شایستگی. تغییر داده است. بر این اساس. تلاشهای پژوهشی فشرده با در نظر گرفتن کینزیولوژی و بیومکانیک.در توسعه کفش های ورزشی با مهارت بالا متمرکز شده است.

(بیشتر…)

0 دیدگاه