Read more about the article انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس
انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

انجام پروژه المان محدود زانوی آرتروزی دیابتی با میمیکس آباکوس

مطالعه بیومکانیک راه رفتن در افراد مبتلا به آرتروز زانو، به ویژه در مورد گشتاور اداکشن زانو – متغیری که معمولاً با پیشرفت آرتروز زانو در ارتباط است، گسترده شده است. متأسفانه، این متغیر اغلب به صورت بالینی بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه مشتق شده است، یا در یک زمینه مکانیکی به چه معناست، مطالعه می­شود. (بیشتر…)

0 دیدگاه

تحلیل اجزای محدود تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ

تحلیل اجزای محدود تاثیر بازشدن فک بر الگوی تنش TMJ

تنش­های فشاری و برشی بیش از حد به احتمال زیاد به تحلیل کندیلار و سوراخ شدن دیسک مربوط می­شود. مطالعات کمی جابجایی دیسک و تغییرشکل در حین بازشدن فک را گزارش کرده­اند (بیشتر…)

0 دیدگاه
Read more about the article مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی
مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

پروژه بیومکانیک راه رفتن در افراد مبتلا به آرتروز.زانو بسیار گسترده شده است. به خصوص در مورد knee adduction moment- متغیری.که معمولاً با پیشرفت آرتروز زانو همراه است. متأسفانه.این متغیر اغلب به صورت بالینی.بدون در نظر گرفتن چگونگی.تولید یا معنای آن در زمینه مکانیکی.مورد بررسی قرار می گیرد. (بیشتر…)

0 دیدگاه