شبیه سازی آسیب وارده بر ستون فقرات گردنی در تصادف

شبیه سازی آسیب وارده بر ستون فقرات گردنی در تصادف

مهمترين قسمت بدن كه در تصادف احتمال آسيب بيشتري دارد، ناحيه گردن و سر ميباشد. در اثر جا به جايي مهرههاي گردن عوارضي چون درد، ضعف و حركتهاي غير طبيعي در اعضاء بدن مشاهده ميشود. چون سرنشين به طور غير ارادي به اين ضربه پاسخ نشان ميدهد امكان آسيب در مهره هاي گردن بالا ميرود. (بیشتر…)

0 دیدگاه