You are currently viewing تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس

تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس

تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس

گسترش سریع بازی های مختلف ورزش.نقش کفش را از محافظت ساده از پای انسان به وسایل پیشرفته‏تر مانند بهبود شایستگی. تغییر داده است. بر این اساس. تلاشهای پژوهشی فشرده با در نظر گرفتن کینزیولوژی و بیومکانیک.در توسعه کفش های ورزشی با مهارت بالا متمرکز شده است.

با این وجود، موفقیت این هدف قطعاً به ارزیابی قابل اعتماد از عملکردهای اصلی مورد نیاز کفش ورزشی بستگی دارد. به عنوان اولین بخش از مطالعه ما در مورد تحلیل تأثیر ضربات زمین در کفش ورزشی میپردازیم. این پروژه به معرفی مدل المان محدود کفش و کف پا به منظور نشان دادن.کامل تعامل متقابل کف پا و کفش میپردازد و دیگر اتکا به آزمایش های میدانی مستقل سنتی صورت نمیگیرد. همچنین از طریق آزمایش‏های عددی گویا.و با اطمینان از مدل FEM و مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج تجربی و بررسی ویژگی های بنیادی تأثیر ضربات زمین.را با وجود کفش های ورزشی ارزیابی می کنیم.

در مدل المان محدود سه بعدی پیشنهادی.تنش منتقل شده در بافت نرم و استخوان در طول راه رفتن محاسبه شد.با تغییر ضخامت و لایه های مختلف مواد کفی در AFO تغییرات تنش ارزیابی شده است.بر خلاف مطالعات قبلی، اثر کفی بر تنش ایجاد شده.در استخوان ها و ماهیچه ها به صورت دینامیکی.و مداوم مدل شده است. و تماس بین AFO و تنها در این مدل.در نظر گرفته شده است.توزیع تنش با استفاده از کفی بهینه سازی شده.۳۸/۵۰٪ در پنجه.۱۵٪ در خط میانی و ۷/۳۷٫۷۹٪ در قسمت میانی تغییر یافته است.کاهش تنش در کفی می تواند.اثر AFO.را در طی راه رفتن غیر طبیعی بهبود بخشد. طراحی تک تک کفی‏ها.بر اساس داده های سینتیک هر بیمار امکان پذیر است.

برای سفارش تحلیل تاثیر کفش‏های ورزشی بر ضربات زمین با آباکوس  با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید