You are currently viewing مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی
مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی

پروژه بیومکانیک راه رفتن در افراد مبتلا به آرتروز.زانو بسیار گسترده شده است. به خصوص در مورد knee adduction moment- متغیری.که معمولاً با پیشرفت آرتروز زانو همراه است. متأسفانه.این متغیر اغلب به صورت بالینی.بدون در نظر گرفتن چگونگی.تولید یا معنای آن در زمینه مکانیکی.مورد بررسی قرار می گیرد.

استفاده از کفش برای مدیریت آرتروز زانو نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این حال.در بسیاری موارد.کفش بدون توجه به اثرات مکانیکی.که در واقع به بیمار القا می کنند.ورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین.این بررسی با هدف برداشتن یک گام به عقب.برای بررسی مبانی این دو بخش تحقیق.خلاصه ای از وضعیت فعلی دانش در زمینه راه رفتن.و استئوآرتریت زانو و بیومکانیک کفش را بر عهده دارد. اول.یک مرور کلی از محاسبه knee adduction moment.همراه با ملاحظات مکانیکی ارائه شده است. سپس.این مورد برای بحث در مورد شواهد فعلی برای کفی‏ های.گوه ای و برجسته کردن گوه استفاده می شود. هدف این بود که این اطلاعات مکانیکی.در چارچوب بالینی محور.برای دسترسی دانشمندان.مهندسان و پزشکان قرار بگیرد. بر اساس این بحث.زمینه‏ هایی برای تحقیقات آینده.ارائه شده است.

برای سفارش مطالعه عددی تنش وارد بر زانو هنگام استفاده کفی طبی  با شماره ۰۹۱۵۸۸۲۰۱۸۹ تماس حاصل فرمائید و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید